-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดสำโรงชัย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดสำโรงชัย

รหัสโรงเรียน : 220419

เขตการศึกษา : สพป.นครสวรรค์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – ถนนสำโรงชัย-ไพศาลี สำโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์ 60220

โทรศัพท์ : 056366198

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดสำโรงชัย

-- advertisement --