-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดห้วยดุก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดห้วยดุก

รหัสโรงเรียน : 220202

เขตการศึกษา : สพป.นครสวรรค์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – หนองโพ – นิคมเขาบ่อแก้ว หนองโพ ตาคลี นครสวรรค์ 60140

โทรศัพท์ : 0830027897

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดห้วยดุก

-- advertisement --