-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)

รหัสโรงเรียน : 220426

เขตการศึกษา : สพป.นครสวรรค์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – ถนนนครสวรรค์-บึงสามพัน โคกเดื่อ ไพศาลี นครสวรรค์ 60220

โทรศัพท์ : 056259283

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)

-- advertisement --