-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9

รหัสโรงเรียน : 230006

เขตการศึกษา : สพป.นนทบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : ไม่มี ถนนรัตนาธิเบศร์ บางรักน้อย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 029221612

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9

-- advertisement --