โลโก้โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

รหัสโรงเรียน : 230012

เขตการศึกษา : สพป.นนทบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 19 สนามบินน้ำ ท่าทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 025253065

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)