โลโก้โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม  หงสะเดชอุปถัมภ์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

รหัสโรงเรียน : 230025

เขตการศึกษา : สพป.นนทบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 3 ประชาราษฎร์ ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 02-525-0353

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)