-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดเชิงกระบือ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดเชิงกระบือ

รหัสโรงเรียน : 230054

เขตการศึกษา : สพป.นนทบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – ถนนบางกรวย – ไทรน้อย บางกรวย บางกรวย นนทบุรี 11130

โทรศัพท์ : 024470734

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดเชิงกระบือ

-- advertisement --