-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์

รหัสโรงเรียน : 230051

เขตการศึกษา : สพป.นนทบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 11/2 – ไทรใหญ่ ไทรน้อย นนทบุรี 11150

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนดีมากอุปถัมภ์

-- advertisement --