โลโก้โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

รหัสโรงเรียน : 230122

เขตการศึกษา : สพป.นนทบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 49 – คลองพระอุดม ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ : 025017284

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)