-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี

รหัสโรงเรียน : 230095

เขตการศึกษา : สพป.นนทบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – เทศบาล 2 ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี 11110

โทรศัพท์ : 029231125

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี

-- advertisement --