-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสุเหร่าเขียว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสุเหร่าเขียว

รหัสโรงเรียน : 230096

เขตการศึกษา : สพป.นนทบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : โรงเรียนสุเหร่าเขียว บางบัวทอง-สุพรรณ์ ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี 11110

โทรศัพท์ : 029256151

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสุเหร่าเขียว

-- advertisement --