-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านกูยิ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านกูยิ

รหัสโรงเรียน : 240117

เขตการศึกษา : สพป.นราธิวาส เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 00 – ตะปอเยาะ ยี่งอ นราธิวาส 96180

โทรศัพท์ : 086-2854837

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกูยิ

-- advertisement --