-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดูกู

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดูกู

รหัสโรงเรียน : 240086

เขตการศึกษา : สพป.นราธิวาส เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส 96170

โทรศัพท์ : 073599399

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดูกู

-- advertisement --