-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านปะลุกาแปเราะ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านปะลุกาแปเราะ

รหัสโรงเรียน : 240101

เขตการศึกษา : สพป.นราธิวาส เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส 96170

โทรศัพท์ : 0892995440

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านปะลุกาแปเราะ

-- advertisement --