-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านปูซูตีฆอ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านปูซูตีฆอ

รหัสโรงเรียน : 240082

เขตการศึกษา : สพป.นราธิวาส เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ลุโบะสาวอ บาเจาะ นราธิวาส 96170

โทรศัพท์ : 073-530728

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านปูซูตีฆอ

-- advertisement --