-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านยาแลเบ๊าะ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านยาแลเบ๊าะ

รหัสโรงเรียน : 240177

เขตการศึกษา : สพป.นราธิวาส เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : o รือเสาะ-ศรีสาคร รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส 96150

โทรศัพท์ : 0

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านยาแลเบ๊าะ

-- advertisement --