-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดพนาสณฑ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดพนาสณฑ์

รหัสโรงเรียน : 240011

เขตการศึกษา : สพป.นราธิวาส เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดพนาสณฑ์

-- advertisement --