-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนิคมพัฒนา7

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนิคมพัฒนา7

รหัสโรงเรียน : 240308

เขตการศึกษา : สพป.นราธิวาส เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้าน สว.นอก – สุคิริน สุคิริน นราธิวาส 96190

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนิคมพัฒนา7

-- advertisement --