-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านกูบู

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านกูบู

รหัสโรงเรียน : 240069

เขตการศึกษา : สพป.นราธิวาส เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 6 ตำบลไพรวัน – ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส 96110

โทรศัพท์ : 073641044

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกูบู

-- advertisement --