-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านซรายอ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านซรายอ

รหัสโรงเรียน : 240237

เขตการศึกษา : สพป.นราธิวาส เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – ทรายทอง ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120

โทรศัพท์ : 073621729

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านซรายอ

-- advertisement --