-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ

รหัสโรงเรียน : 240262

เขตการศึกษา : สพป.นราธิวาส เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 1 – สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส 96140

โทรศัพท์ : 0862962428

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ

-- advertisement --