-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านตําเสาพัฒนา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านตําเสาพัฒนา

รหัสโรงเรียน : 240227

เขตการศึกษา : สพป.นราธิวาส เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ฆอเลาะ แว้ง นราธิวาส 96160

โทรศัพท์ : 073551574

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านตําเสาพัฒนา

-- advertisement --