-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านศาลาใหม่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านศาลาใหม่

รหัสโรงเรียน : 240062

เขตการศึกษา : สพป.นราธิวาส เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – ศาลาใหม่ – กูจำ ศาลาใหม่ ตากใบ นราธิวาส 96110

โทรศัพท์ : 073641136

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านศาลาใหม่

-- advertisement --