-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสากอ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสากอ

รหัสโรงเรียน : 240265

เขตการศึกษา : สพป.นราธิวาส เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส 96140

โทรศัพท์ : 073653576

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสากอ

-- advertisement --