-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสายะ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสายะ

รหัสโรงเรียน : 240274

เขตการศึกษา : สพป.นราธิวาส เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – กาวะ สุไหงปาดี นราธิวาส 96140

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสายะ

-- advertisement --