-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)

รหัสโรงเรียน : 240056

เขตการศึกษา : สพป.นราธิวาส เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – ชลธารา เจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส 96110

โทรศัพท์ : 073581238

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)

-- advertisement --