-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านจะแนะ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านจะแนะ

รหัสโรงเรียน : 240314

เขตการศึกษา : สพป.นราธิวาส เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 239 มะนังกาแยง จะแนะ จะแนะ นราธิวาส 96220

โทรศัพท์ : 073543578

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านจะแนะ

-- advertisement --