-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านตือกอ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านตือกอ

รหัสโรงเรียน : 240315

เขตการศึกษา : สพป.นราธิวาส เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 51 – จะแนะ จะแนะ นราธิวาส 96220

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านตือกอ

-- advertisement --