-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนิบง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนิบง

รหัสโรงเรียน : 240128

เขตการศึกษา : สพป.นราธิวาส เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 82/2 – มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส 96130

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนิบง

-- advertisement --