โลโก้โรงเรียนบ้านบระเอ็ง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบระเอ็ง

รหัสโรงเรียน : 240129

เขตการศึกษา : สพป.นราธิวาส เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 26/4 – มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส 96130

โทรศัพท์ : 073567123

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบระเอ็ง