-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านบละแต

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบละแต

รหัสโรงเรียน : 240166

เขตการศึกษา : สพป.นราธิวาส เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 96/1 – บาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส 96130

โทรศัพท์ : 073675356

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบละแต

-- advertisement --