-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านบองอ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบองอ

รหัสโรงเรียน : 240153

เขตการศึกษา : สพป.นราธิวาส เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 208/5 – บองอ ระแงะ นราธิวาส 96220

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบองอ

-- advertisement --