-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านปารี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านปารี

รหัสโรงเรียน : 240317

เขตการศึกษา : สพป.นราธิวาส เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 193 ปารี จะแนะ จะแนะ นราธิวาส 96220

โทรศัพท์ : 073543523

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านปารี

-- advertisement --