-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199

รหัสโรงเรียน : 240337

เขตการศึกษา : สพป.นราธิวาส เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 จารุเสถียร มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส 96130

โทรศัพท์ : 073544607

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199

-- advertisement --