โลโก้โรงเรียนประชาบํารุง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนประชาบํารุง

รหัสโรงเรียน : 240164

เขตการศึกษา : สพป.นราธิวาส เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 55/1 – บาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส 96130

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนประชาบํารุง