-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง

รหัสโรงเรียน : 240320

เขตการศึกษา : สพป.นราธิวาส เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – ช้างเผือก จะแนะ นราธิวาส 96220

โทรศัพท์ : 0810984342

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง

-- advertisement --