โลโก้โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา

รหัสโรงเรียน : 250295

เขตการศึกษา : สพป.น่าน เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 154 – หนองแดง แม่จริม น่าน 55170

โทรศัพท์ : 054769270

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนบ้านนาคา