-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านกิ่วน้ำ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านกิ่วน้ำ

รหัสโรงเรียน : 250300

เขตการศึกษา : สพป.น่าน เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – หนองแดง แม่จริม น่าน 55170

โทรศัพท์ : 054731390

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกิ่วน้ำ

-- advertisement --