-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านค้างอ้อย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านค้างอ้อย

รหัสโรงเรียน : 250330

เขตการศึกษา : สพป.น่าน เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านค้างอ้อย – นาทะนุง นาหมื่น น่าน 55180

โทรศัพท์ : 054731889

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านค้างอ้อย

-- advertisement --