-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านน้ำตวง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านน้ำตวง

รหัสโรงเรียน : 250301

เขตการศึกษา : สพป.น่าน เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 3 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 211 – น้ำพาง แม่จริม น่าน 55170

โทรศัพท์ : 054731389

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านน้ำตวง

-- advertisement --