-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านน้ำปาย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านน้ำปาย

รหัสโรงเรียน : 250302

เขตการศึกษา : สพป.น่าน เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – น้ำปาย แม่จริม น่าน 55170

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านน้ำปาย

-- advertisement --