โลโก้โรงเรียนบ้านน้ำปูน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านน้ำปูน

รหัสโรงเรียน : 250305

เขตการศึกษา : สพป.น่าน เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านน้ำปูน – น้ำพาง แม่จริม น่าน 55170

โทรศัพท์ : 054-731378

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านน้ำปูน