โลโก้โรงเรียนบ้านป่าสัก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านป่าสัก

รหัสโรงเรียน : 250402

เขตการศึกษา : สพป.น่าน เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน 55000

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านป่าสัก