-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านพรหม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านพรหม

รหัสโรงเรียน : 250294

เขตการศึกษา : สพป.น่าน เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 47 น่าน-แม่จริม หนองแดง แม่จริม น่าน 55170

โทรศัพท์ : 054769056

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านพรหม

-- advertisement --