โลโก้โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง

รหัสโรงเรียน : 250352

เขตการศึกษา : สพป.น่าน เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 98 – พงษ์ สันติสุข น่าน 55210

โทรศัพท์ : 054767394

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง