โลโก้โรงเรียนบ้านสะละภูเวียง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสะละภูเวียง

รหัสโรงเรียน : 250039

เขตการศึกษา : สพป.น่าน เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 3 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – บ่อ เมืองน่าน น่าน 55000

โทรศัพท์ : 054731678

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสะละภูเวียง