-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสะเลียม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสะเลียม

รหัสโรงเรียน : 250108

เขตการศึกษา : สพป.น่าน เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 160 หมู่ที่ 3 ต.ยาบหัวนา – ยาบหัวนา เวียงสา น่าน 55110

โทรศัพท์ : 054731875

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสะเลียม

-- advertisement --