โลโก้โรงเรียนบ้านหัวเมือง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหัวเมือง

รหัสโรงเรียน : 250122

เขตการศึกษา : สพป.น่าน เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 68 – ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน 55150

โทรศัพท์ : 0861940141

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหัวเมือง