-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยนาย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยนาย

รหัสโรงเรียน : 250332

เขตการศึกษา : สพป.น่าน เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 39 – นาทะนุง นาหมื่น น่าน 550180

โทรศัพท์ : 054731891

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยนาย

-- advertisement --