-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยบง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยบง

รหัสโรงเรียน : 250297

เขตการศึกษา : สพป.น่าน เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 21 – หมอเมือง แม่จริม น่าน 55170

โทรศัพท์ : 054769209

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยบง

-- advertisement --